default-logo

Konkurs za stručne prakse se objavljuje jednom godišnje (novembar/decembar) i traje dvije sedmice od dana objavljivanja. Da bi učestvovao na konkursu, student je dužan da pored popunjene APLIKACIJE, kancelariji lokalnog komiteta dostavi i potvrdu o studiranju i prosjek ocjena ovjeren od strane fakulteta. Po zatvaranju konkursa, formira se rang lista studenata koji su aplicirali. Bodovanje je određeno pravilnikom o razmjeni.

Nakon Generalne konferencije IAESTE-a na kojoj se vrši razmjena praksi, slijedi odabir praksi u februaru. Redoslijed studenata koji biraju određen je tada već formiranom rang listom.

Nakon odabrane prakse student je dužan da u propisanom roku IAESTE-u BiH dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se šalje poslodavcu, odnosno IAESTE-u zemlje u kojoj bi student trebao obavljati praksu. CV OBRAZAC

Nakon što se studentu potvrdi da je primljen, slijede pripreme za odlazak koje uključuju organizovanje transporta i regulisanje vize. IAESTE BiH nije obavezan da se brine o ovom dijelu prakse, ali će svakako pomoći ukoliko je to u njegovoj moći, prije svega obezbijeđujući potrebne informacije.

Za vrijeme prakse, student od poslodavca dobija određenu mjesečnu nadoknadu, koja je dovoljna da pokrije osnovne životne troškove, uključujući smještaj, hranu i gradski prevoz. Smještaj je, u većini slučajeva, obezbjeđen od strane IAESTE-a. U većini zemalja, IAESTE organizuje razne socijalne aktivnosti za praktikante.

Nakon završene prakse, student je dužan da napiše izvještaj o obavljenoj praksi. Izvještaj se predaje IAESTE-u BiH u određenom roku.

Sponzori/Poslodavci