default-logo

Anketa – ,,Da li su (i u kojoj mjeri) mladi spremni za tržište rada nakon diplomiranja?”

Kroz 2015. godinu sprovedena je anketa, u sklopu projekta, među studentima Banja Luke u cilju prikupljanja podataka o tome koliko su i u kojoj mjeri mladi spremni za tržište rada, te kakvo mišljenje dijele o sticanju iskustva na stručnoj praksi. Finalni rezultati ilustrativno su prezentovani videom koji je, zajedno sa iskustvima i stavovima stranih praktikanata u Banjoj Luci koji su obavljali praksu tokom ljeta 2015. godine, sumirao mišljenje naših studenata. Projekat, u čijem sklopu je urađena anketa, finansiran je od strane Švicarske ambasade, te je ova anketa samo dio jednog velikog cilja da se mladi osvijeste i obuče za bolju budućnost.

12077228_1131352880217051_1659311661_n

Sponzori/Poslodavci